top of page

צילום בניינים
צילום בניינים ומבנים עד 10 קומות, שילוב של מספר שיטות צילום שונות והפקת תמונות אמיתיות ברמת הדמיה

           צילום בניינים (אשר "קטנים" יחסית למגדלים) היה ונשאר תמיד ה"בייבי" שלי. המשחקים עם אור וצל, קומפוזיציות וכו' מתחברים מאוד לאסטטיקה שמאוד חשובה לי. ובעיקר - הקשר האישי עם הלקוחות והפידבקים כשהם רואים את התמונות וההערכה שלהם שבזכות עבודתי, יהיה להם יותר קל לשווק את הנכס, ממלאים אותי סיפוק רב.

תבל אורבן תבל אורבאן

bottom of page