top of page

פרוייקט סי טאוור, בת ים

צילום עבור הפקת הדמיית הנוף שיישקף מהפנטהאוס, גובה 85 מטר מעל גובה פני הקרקע

צילום לשם הפקת הדמיות

בחברתנו, אנו מבצעים צילומים עבור הדמיות נוף (אנו מקבלים את הגבהים של הקומות ומצלמים בהתאם). כמו-כן, אנו עובדים צמוד עם מיטב משרדי הגרפיקה וההדמיה בארץ אשר מספקים לנו את דרישותיהם מבחינת זוויות הצילום ומשתמשים בחומר הגלם שלנו להפקת ההדמיות שלהם.

מצ"ב דוגמאות לצורה שבה אנו מקבלים את הבקשות לזוויות השונות:

תבל אורבן תבל אורבאן

bottom of page