צילום תשתיות
כבישים, מנהרות, מפעלים, גשרים ועוד. תיעוד פרוייקטים מורכבים ושימוש בסוגי מצלמות שונות בהתאם לשטח

תבל אורבן תבל אורבאן